خانه / نگهدارنده خیار

نگهدارنده خیار

واردات نایلون نگهدارنده خیار

نایلون نگهدارنده خیار

نایلون های نگهدارنده خیار که هم در حمل و نقل مفید بوده و هم می تواند این محصول را از آفت و خرابی حفظ اند، از دیگر کشورها به صورت عمده واردات می شود.محصول خیار معمولا همانند دیگر میوه ها نیاز به نگهداری جدی دارد. زیرا سریعا دچار خرابی شده …

توضیحات بیشتر »